IKPIR logo

IKPIR PRAZNUJE 50-LETNICO DELOVANJA

Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo (IKPIR) je del Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Z okrog petindvajsetimi redno zaposlenimi sodelavci je največja pedagoško raziskovalna enota Fakultete. Na Inštitutu se ukvarjamo s pedagoško, raziskovalno in strokovno dejavnostjo v zvezi z nelinearno numerično analizo, računalniško podprtim načrtovanjem konstrukcij, potresnim inženirstvom in gradbeno informatiko.